Effektivt bemanning och  personalinformation mm.  www.ipool.se

Signaleringsverktyg för effektiv målstyrning. För kedjor och butiker.