Retailian AB bildades 2002 som en avknoppning av företaget Melior i Aldata gruppen.

 

Vi har arbetat med beslutstöd, lönsamhetsstyrning inom detaljhandel de senaste 20 åren.
 

Vår första produkt utvecklades för 12 år sedan

och har under åren utvecklas för att passa de flesta branscher inom detaljhandeln.


Analyserna sammansätts efter varje företags organisations- och varuhierarki.

Rätt beslutsunderlag till rätt person i rätt tid

 

 

Kontakta oss idag för en kostnadsfritt  möte för att se vad vi kan göra för dig och ditt företag.

 

Vår idé

 

Vi vänder oss i första hand till detaljhandeln, som har behov av produkter och tjänster för att effektivisera sin verksamheten.
 

Vi erbjuder konsultation och IT stöd, utvecklade efter kundens processer och mål för att skapa optimal kundnytta.
 

Det unika med Retailian är förståelsen för Retail och förmågan att förenkla kundernas processer med hjälp av flexibla och innovativa lösningar. Därigenom skapa ökade förutsättningar för större konkurrenskraft och högre lönsamhet hos våra kunder.