Retailian AB
Fabriksgränd 2
SE - 172 35 Sundbyberg
Sweden 
 
 
 

Peter Jedenmark, ipool och ibix
Tel: +46(0)8-282631
peter.jedenmark@retailian.se 

Rickard Sköld,  Tjänster och ibix
Tel:: +46(0)8-282632
rickard.skold@retailian.se